Внесено зміни до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій, для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та річного пічного побутового палива затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (із змінами), а саме:

- після закінчення строку отримання субсидії структурні підрозділи з питань соціального захисту населення самостійно здійснюють розрахунок субсидії на наступний період для домогосподарств, які отримували субсидію у попередньому періоді (крім орендарів житлового приміщення, осіб, яким субсидія була призначена за зареєстрованим місцем перебування, та осіб, які звертаються за субсидією на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива). У  разі  отримання інформації про прострочену понад два місяці   заборгованість   з  оплати  послуг,  загальна  сума  якої перевищує  двадцять  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, субсидія  на  наступний строк не призначається, про що структурний підрозділ  з  питань соціального захисту населення інформує особу. Якщо  протягом  двох місяців з дати інформування про не призначення субсидії  на  наступний  строк громадянин документально підтвердив сплату    заборгованості    або    укладення   договору   про   її реструктуризацію, або оскарження заборгованості в судовому порядку (у  тому числі до винесення рішення судом), субсидія призначається 
з  дати  закінчення дії попередньої субсидії, в іншому випадку - з місяця,   в   якому  громадянин  документально  підтвердив  сплату заборгованості  або укладення договору. Зазначений строк може бути продовжений  на підставі рішення комісії Подільської районної у місті Кропивницькому ради;

- строк  подання  заяви для отримання  частини невикористаної суми субсидії на особовий рахунок одержувача, які користувалися в опалювальний період 2016/2017 житловою субсидією з газо-, електропостачання для індивідуального опалення продовжено до 1 листопада поточного  року на підставі рішення комісії Подільської районної у м. Кропивницькому ради, якщо така заява не була подана в установлений строк з причин,  визначених  таким органом або комісією поважними.

 Атестація робочих місць за умовами праці — це комплексна оцінка всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу.

Включає облік та комплексну оцінку відповідності кожного робочого місця вимогам стандартів, методикам виконання вимірювань, санітарним нормам і правилам, правилам техніки безпеки та пожежної безпеки.

 Мета

Основна мета атестації полягає в регулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками з метою реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах.

Атестація проводиться на підприємствах і в організаціях незалежно від форм господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працівників, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

Атестацію проводить атестаційна комісія, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на
5 років.

28 вересня 2017 року під головуванням заступника начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету Подільської районної у місті Кропивницькомуі ради Римар В. М. у приміщенні управління відбулися засідання робочих груп з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення та з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати та інших соціальних виплат. До роботи робочої групи були залучені керівники підприємств, організацій та фізичні особи-підприємці Подільського району міста Кропивницького.

По розглянутим питанням прийняті відповідні рішення

Фото

Мінсоцполітики у листі від 06.04.2016 р. №506/18/93-16 зазначає, що колдоговір укладається з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин й узгодження інтересів працівників та роботодавців. Відповідно до ст. 4 Закону №3356-XII від 01.07.1993 р "Про колективні договори і угоди"  право на ведення переговорів і укладення колективних договорів надається сторонам соціального діалогу. Так, до сторін соціального діалогу на локальному рівні належать: - сторона працівників, суб'єктами якої є первинні профспілкові організації, а в разі їх відсутності - вільно обрані для ведення колективних переговорів представники працівників; - сторона роботодавця, суб'єктами якої є роботодавець та/або уповноважені представники роботодавця (ст. 4 Закону №2862-VI від 23.12.2010 р "Про соціальний діалог в Україні").

Згідно з ст. 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20 жовтня 2014 року № 1706-VII перереєстрація безробітних, яких у подальшому було зареєстровано як внутрішньо переміщені особи, здійснюється державною службою зайнятості за місцем перебування фактичного проживання особи у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Громадянин пенсійного віку, особа з інвалідністю, дитина-інвалід та інша особа, яка перебуває у складних життєвих обставинах, яких зареєстровано внутрішньо переміщеними особами, мають право на отримання соціальних послуг відповідно до законодавства України за місцем реєстрації фактичного місця проживання такої внутрішньо переміщеної особи.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com